Universal Spectinomycin Resistance Cassette
(Standard template in strain TT24693)

Sequence of universal spec-cassette template.

Made by precise replacement of cat gene of uni-cmr-cassette with
spectinomycin resistance gene, aadA. Use strain TT24693 as
template for this cassette.

UL1			1	21
promoter		214	240
potential msg start	247
aadA (specR)		307	1317
UR1			1555	1575

    1 CACCAAACAC CCCCCAAAAC CAAGCCACTG GAGCACCTCA AAAACACCAT 
   51 CATACACTAA ATCAGTAAGT TGGCAGCATC ACCCGACGCA CTTTGCGCCG 
   101 AATAAATACC TGTGACGGAA GATCACTTCG CAGAATAAAT AAATCCTGGT 
   151 GTCCCTGTTG ATACCGGGAA GCCCTGGGCC AACTTTTGGC GAAAATGAGA 
   201 CGTTGATCGG CACGTAAGAG GTTCCAACTT TCACCATAAT GAAATAAGAT 
   251 CACTACCGGG CGTATTTTTT GAGTTATCGA GATTTTCAGG AGCTAAGGAA 
   301 GCTAAAATGC GCTCACGCAA CTGGTCCAGA ACCTTGACCG AACGCAGCGG 
   351 TGGTAACGGC GCAGTGGCGG TTTTCATGGC TTGTTATGAC TGTTTTTTTG 
   401 GGGTACAGTC TATGCCTCGG GCATCCAAGC AGCAAGCGCG TTACGCCGTG 
   451 GGTCGATGTT TGATGTTATG GAGCAGCAAC GATGTTACGC AGCAGGGCAG 
   501 TCGCCCTAAA ACAAAGTTAA ACATCATGAG GGAAGCGGTG ATCGCCGAAG 
   551 TATCGACTCA ACTATCAGAG GTAGTTGGCG TCATCGAGCG CCATCTCGAA 
   601 CCGACGTTGC TGGCCGTACA TTTGTACGGC TCCGCAGTGG ATGGCGGCCT 
   651 GAAGCCACAC AGTGATATTG ATTTGCTGGT TACGGTGACC GTAAGGCTTG 
   701 ATGAAACAAC GCGGCGAGCT TTGATCAACG ACCTTTTGGA AACTTCGGCT 
   751 TCCCCTGGAG AGAGCGAGAT TCTCCGCGCT GTAGAAGTCA CCATTGTTGT 
   801 GCACGACGAC ATCATTCCGT GGCGTTATCC AGCTAAGCGC GAACTGCAAT 
   851 TTGGAGAATG GCAGCGCAAT GACATTCTTG CAGGTATCTT CGAGCCAGCC 
   901 ACGATCGACA TTGATCTGGC TATCTTGCTG ACAAAAGCAA GAGAACATAG 
   951 CGTTGCCTTG GTAGGTCCAG CGGCGGAGGA ACTCTTTGAT CCGGTTCCTG 
  1001 AACAGGATCT ATTTGAGGCG CTAAATGAAA CCTTAACGCT ATGGAACTCG 
  1051 CCGCCCGACT GGGCTGGCGA TGAGCGAAAT GTAGTGCTTA CGTTGTCCCG 
  1101 CATTTGGTAC AGCGCAGTAA CCGGCAAAAT CGCGCCGAAG GAGGTCGCTG 
  1151 CCGACTGGGC AATGGAGCGC CTGCCGGCCC AGTATCAGCC CGTCATACGT 
  1201 GAAGCTAGAC AGGCTTATCT TGGACAAGAA GAAGATCGCT TGGCCTCGCG 
  1251 CGCAGATCAG TTGGAAGAAT TTGTCCACTA CGTGAAAGGC GAGATCACCA 
  1301 AGGTAGTCGG CAAATAATTT TTTTAAGGCA GTTATTGGTG CCCTTAAACG 
  1351 CCTGGTGCTA CGCCTGAATA AGTGATAATA AGCGGATGAA TGGCAGAAAT 
  1401 TCGAAAGCAA ATTCGACCCG GTCGTCGGTT CAGGGCAGGG TCGTTAAATA 
  1451 GCCGCTTATG TCTATTGCTG GTTTACCGGT TTATTGACTA CCGGAAGCAG 
  1501 TGTGACCGTG TGCTTCTCAA ATGCCTGAGG CCAGTTTGCT CAGGCTCTCC 
  1551 CCGTGTGGTG TGGTGTGGTT GTGTG

Last Update: Wednesday October 04 2017
This page has been viewed Failed to execute CGI : Win32 Error Code = 2
times since 14-Nov-2016.
Eric Kofoid eckofoid at ucdavis.edu